הקורסים הנלמדים בסניף המדרשה לאופנה אשדוד

מידע על הסניף ודרכי הגעהלימודי עיצוב אופנה באשדוד

מנהל הקמפוס: מאיר ליפמן

קמפוס הלימודים: בניין יוניטרייד קומת גלריה, ברובע הסיטי (בצמוד לקניון הסימול והתחנה המרכזית).
המכללה האקדמית גבעת וושינגטון

דרכי גישה: כל הקווים המגיעים לתחנה המרכזית

טלפון: 1700-700-985

מפת הגעה לסניף המדרשה לאופנה אשדוד